• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert w zakresie zadań pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej oraz pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu w Krakowie informuje, że przyjmuje zgłoszenia organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert w zakresie zadań pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej oraz pieczy zastępczej na okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2026 roku.

Udział w posiedzeniach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Spośród zgłoszonych kandydatów powoływani są członkowie poszczególnych komisji konkursowych.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 29.12.2023 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, pokój nr 4, w godz. 7.30.-15.30 lub faksem nr 12 423-47-84.

Wyłonieni Kandydaci zostaną poinformowani o wyborze pisemnie.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr 324/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023r.
Plik:Uchwala_324.2023.docx
Rozmiar:14,81 KB
Pobierz plik