• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Starosta Krakowski zarządzeniem Nr 108/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego w roku 2023.

Nagroda (w formie rzeczowej) została ustanowiona w celu wspierania i promowania organizacji z terenu powiatu krakowskiego wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego i przyznawana jest organizacjom, które w minionym roku kalendarzowym wykazały się szczególną działalnością w tym zakresie.

Organizacje mogą być zgłaszane za działalność w następujących dziedzinach:

 1. kultura i sztuka,
 2. kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo,
 3. ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego,
 4. ochrona zdrowia, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna,
 5. porządek publiczny i ochrona obywateli.

Laureaci nagrody nie mogą być ponownie nagrodzeni w kategorii, w której otrzymali nagrodę, wcześniej niż po upływie 3 lat.

Wnioski mogą być składane przez:

 1. organizacje we własnym imieniu,
 2. inne organizacje pozarządowe i organizacje społeczne,
 3. jednostki samorządu terytorialnego,
 4. radni Powiatu Krakowskiego,
 5. kościoły i związki wyznaniowe.

Termin składania wniosków mija 9 sierpnia 2024 r. (decyduje data wpływu do kancelarii Starostwa).

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 108/2024 Starosty Krakowskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.
Plik:Nagrody_Starosty_2023_Zarzadzenie.docx
Rozmiar:17,13 KB
Pobierz plik
Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych
Plik:Nagrody_Starosty_2023_Wniosek.docx
Rozmiar:31,82 KB
Pobierz plik
Regulamin
Plik:Nagrody_Starosty_2023_REGULAMIN.doc
Rozmiar:49 KB
Pobierz plik