• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

UWAGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH!

Prawdopodobieństwo zjawiska: 90%

Poziom alarmu: 2 STOPNIA

Ważność: od 05.02.2024 09:30 do 06.02.2024 09:00

Obszar: zlewnia Skawinki, Rudawy (małopolskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych, a lokalnie opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, przy aktualnie przekroczonych stanach ostrzegawczych z kolejnymi przekroczeniami tego progu na kolejnych stacjach hydrologicznych.