• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

UWAGA: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY!

Prawdopodobieństwo zjawiska: 75%

Poziom alarmu: 1 STOPNIA

Ważność: od 26.06.2024 14:00 do 27.06.2024 02:00

Obszar: zlewnie: Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, górnego oraz środkowego Dunajca, Czarnej Orawy, Ropy, Wisłoki do ujścia Jasiołki, Wisłoka, Sanu do ujścia Osławy, Strwiąża (małopolskie, podkarpackie, śląskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).