• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

UWAGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH!

Prawdopodobieństwo zjawiska: 90%

Poziom alarmu: 2 STOPNIA

Ważność: od 09.02.2024 11:57 do 10.02.2024 09:00

Obszar: Szreniawa (małopolskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Biskupicach.