• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
Ważność: od godz. 11:57 dnia 09.02.2024 do godz. 09:00 dnia 10.02.2024
Obszar: Szreniawa (małopolskie)
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Biskupicach.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.