• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

UWAGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH!

Prawdopodobieństwo zjawiska: 80%

Poziom alarmu: 2 STOPNIA

Ważność: od 22.05.2024 14:48 do 23.05.2024 05:00

Obszar: Zlewnie Skawy, Skawinki, Raby (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów