• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Nazwa Komisji

Data i godzina

Komisja Rewizyjna

27 czerwca 2023 r., godz. 07.30

Komisja Budżetu i Rozwoju

26 czerwca 2023 r., godz. 14.00

Komisja Statutowo-Regulaminowa

27 czerwca 2023 r., godz. 11.30

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

26 czerwca 2023 r., godz. 10.00

Komisja Edukacji Publicznej

27 czerwca 2023 r., godz. 14.00

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

27 czerwca 2023 r., godz. 12.00

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

27 czerwca 2023 r., godz. 11.00

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

27 czerwca 2023 r., godz. 08.30

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

27 czerwca 2023 r., godz. 10.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

16 czerwca 2023 r., godz. 12.30

 
LIV sesja Rady Powiatu w Krakowie 28 czerwca 2023 r., godz. 11.00

 

Bezpieczeństwo publiczne:

 1. stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim,
 2. stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych powiatu krakowskiego,
 3. informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Krakowie,
 4. informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2022 r.