• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Nazwa Komisji

Data i godzina

Komisja Rewizyjna

8 maja 2023 r., godz. 08.00

Komisja Budżetu i Rozwoju

29 maja 2023 r., godz. 14.00

Komisja Statutowo-Regulaminowa

25 maja 2023 r., godz. 12.30

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

23 maja 2023 r., godz. 14.00

Komisja Edukacji Publicznej

23 maja 2023 r., godz. 13.00

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

25 maja 2023 r., godz. 13.00

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

29 maja 2023 r., godz. 11.00

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

25 maja 2023 r., godz. 08.15

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

25 maja 2023 r., godz. 11.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

23 maja 2023 r., godz. 11.00

 

LIII sesja Rady Powiatu w Krakowie 30 maja 2023 r., godz. 11.00

Sesja absolutoryjna:

1)raport o stanie powiatu oraz debata nad raportem o stanie powiatu,

2)wotum zaufania dla Zarządu Powiatu,

3)sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok budżetowy 1 stycznia 2022 r. do31 grudnia 2022 r.,

4)informacja o stanie mienia powiatu krakowskiego,

5)zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Krakowskiego za 2022 rok,

6)absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie.