• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Nazwa Komisji

Data i godzina

Komisja Rewizyjna

 28 sierpnia 2023 r., godz. 8.00

Komisja Budżetu i Rozwoju

 28 sierpnia 2023 r., godz. 14.00

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 29 sierpnia 2023 r., godz. 12.00

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

 24 sierpnia 2023 r., godz. 12.00

Komisja Edukacji Publicznej

 24 sierpnia 2023 r., godz. 13.30

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 29 sierpnia 2023 r., godz. 13.00

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 24 sierpnia 2023 r., godz. 13.30

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 29 sierpnia 2023 r., godz. 8.30

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 28 sierpnia 2023 r., godz. 9.30

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 24 sierpnia 2023 r., godz. 11.00

 

LV sesja Rady Powiatu w Krakowie 30 sierpnia 2023 r., godz. 11.00