• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

W związku z otrzymaną informacją od Marszałka Województwa Małopolskiego informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

 1. konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
 2. konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
 3. konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) i pkt 2),
 4. usuwanie szkód powodziowych ( do trzech lat od daty ich wystąpienia).

W związku z powyższym, spółki zainteresowane otrzymaniem pomocy finansowej winny złożyć wniosek do dnia 31 marca 2024 roku.

Wszelkich informacji w sprawie udziela :

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju