• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

W środę, 15 maja 2024 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się II sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Krakowie i ustalenia przedmiotu ich działania
 5. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krakowie
 6. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Krakowie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu w Krakowie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Rady Powiatu w Krakowie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Krakowie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu w Krakowie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Powiatu w Krakowie
 12. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Krakowie
 13. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu w Krakowie
 14. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu w Krakowie
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do wydania polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Krakowskiego
 17. Wnioski i oświadczenia radnych
 18. Sprawy bieżące
 19. Zamknięcie obrad