• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

W środę, 26 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych powiatu krakowskiego
 7. Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2024 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na rok 2024
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych korzystających w podróży służbowej z pojazdu samochodowego nie będącego własnością powiatu
 11. Wnioski i oświadczenia radnych
 12. Sprawy bieżące
 13. Zamknięcie obrad