• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

W czwartek, 14 grudnia 2023 r. o godz. 15.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się LIX sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2023 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XLVIII/509/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu.
 5. Zamknięcie obrad