• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

W środę, 30 sierpnia 2023 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się LV sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Wręczenie odznaczeń państwowych
 4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu w Krakowie
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 6. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji w latach 2021-2022 powiatowego programu opieki nad zabytkami pn. "Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Krakowskiego na lata 2019-2022"
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2023 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
 9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim II kadencji
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego położonej w Skawinie, gmina Skawina"
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ozn. jako działka nr 2906/1 o pow. 0,0255 ha poł. w obr. Filipowice, jedn. ewid. Krzeszowice
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sułoszowa prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej senackiego projektu ustawy o krakowskim związku metropolitalnym
 14. Wnioski i oświadczenia radnych
 15. Sprawy bieżące
 16. Zamknięcie obrad