• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

W środę, 25 października 2023 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się LVII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Wręczenie aktu nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego" Pani Renacie Godyń - Swędzioł
 4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu w Krakowie
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 6. Edukacja w powiecie krakowskim
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
 8. Wnioski i oświadczenia radnych
 9. Sprawy bieżące
 10. Zamknięcie obrad