• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

LX sesja Rady Powiatu w Krakowie odbędzie się 31 stycznia 2024 roku

W środę, 31 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się LXI sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2023
 6. Wykorzystanie środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2023 r. – sprawozdanie Starosty Krakowskiego
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska - "POWIAT BEZ SMOGU"
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Krakowski prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Konarach mieszkańcom Powiatu Myślenickiego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/394/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na zadanie pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek w ciągu DW780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego
 11. Sprawozdanie z prac komisji Rady Powiatu w Krakowie za rok 2023
 12. Wnioski i oświadczenia radnych
 13. Sprawy bieżące
 14. Zamknięcie obrad