• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

W środę, 28 lutego 2024 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się LXII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Infrastruktura i drogi powiatu krakowskiego.
 6. Informacja na temat realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w powiecie krakowskim.
 7. Realizacja programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2021-2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w powiecie krakowskim w latach 2024-2029 „Bezpieczny Powiat Krakowski”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Krakowskim na lata 2022-2024
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/399/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół podstawowych specjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach poprzez likwidację dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Skale wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum w Skale wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Skawinie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Skawinie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Skale z siedzibą w Łazach wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 18. Wnioski i oświadczenia radnych
 19. Sprawy bieżące
 20. Zamknięcie obrad