• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

W środę, 27 marca 2024 r. o godz. 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się LXIII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Działalność Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
 6. Promocja powiatu krakowskiego oraz współpraca zagraniczna
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu krakowskiego
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego położonej w obrębie Giebułtów, gmina Wielka Wieś
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania oświadczenia o poparciu budowy nowego połączenia drogowego pomiędzy obwodnicą miasta Krakowa, a obwodnicą miasta Skawiny
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o przyjęcie rezolucji
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 12. Wnioski i oświadczenia radnych
 13. Sprawy bieżące
 14. Zamknięcie obrad