• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań Powiatu Krakowskiego w 2024 roku w następujących zakresach:

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • ochrony i promocji zdrowia
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji”
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • turystyki i krajoznawstwa

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://powiat.krakow.pl/aktualnosci-i-wydarzenia-2/ogloszenia