• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Nazwa Komisji

Data i godzina

Komisja Rewizyjna

 18 grudnia 2023 r., godz. 8.00

Komisja Budżetu i Rozwoju

 11 grudnia 2023 r., godz. 14.00

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 21 grudnia 2023 r., godz. 12.30

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

 15 grudnia 2023 r., godz. 12.00

Komisja Edukacji Publicznej

 18 grudnia 2023 r., godz. 13.30

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 21 grudnia 2023 r., godz. 13.00

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 18 grudnia 2023 r., godz. 12.00

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 18 grudnia 2023 r., godz. 9.00

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 18 grudnia 2023 r., godz. 10.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 18 grudnia 2023 r., godz. 11.00

 
LIX SESJA RADY POWIATU W KRAKOWIE 27 GRUDNIA 2023 R., GODZ. 11.00
Sesja dotycząca budżetu powiatu krakowskiego na rok 2024 oraz organizacji pracy komisji Rady Powiatu w Krakowie w 2024 roku:
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Krakowskiego,
2) Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na 2024 r.
3) Plan kontroli Komisji Rewizyjnej i plany pracy Komisji Rady na rok 2024.