• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Harmonogram posiedzeń komisji w październiku 2023r.

Nazwa Komisji

Data i godzina

Komisja Rewizyjna

 24 października 2023 r., godz. 8.00

Komisja Budżetu i Rozwoju

 23 października 2023 r., godz. 14.00

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 24 października 2023 r., godz. 12.00

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

 18 października 2023 r., godz. 14.00

Komisja Edukacji Publicznej

 19 października 2023 r., godz. 13.30

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 24 października 2023 r., godz. 13.00

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 18 października 2023 r., godz. 11.00

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 24 października 2023 r., godz. 10.30

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 24 października 2023 r., godz. 10.30

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 18 października 2023 r., godz. 11.00

 

LVII sesja Rady Powiatu w Krakowie 25 października 2023 r., godz. 11.00

1. Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
2.  Edukacja w powiecie krakowskim.