• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Po uzyskaniu porady osoby uprawnione mogą przekazać swoją opinię poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy wrzucając ją do urny znajdującej się w punkcie lub przekazać drogą elektroniczną bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Krakowie na adres orb@powiat.krakow.pl . Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod numerem telefonu 12 397 91 06. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Pliki do pobrania

Karta pomocy część B - ankieta
Plik:Karta_pomocy_czesc_B-_ankieta.pdf
Rozmiar:1,13 MB
Pobierz plik