• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą Nr 160/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2023.

Nagrodą jest świadczenie pieniężne wypłacone ze środków budżetu Powiatu Krakowskiego lub statuetka „Pierścień Powiatu Krakowskiego” lub obydwie formy łącznie.

Nagrody będą przyznawane osobom fizycznym na podstawie osiągnięć o istotnym znaczeniu w roku 2023, a w szczególnych przypadkach (np. artystów lub wieloletnich działaczy sportowych) za całokształt działalności.

Kandydaci do nagród muszą swoimi osiągnięciami promować powiat krakowski oraz być jego mieszkańcami lub reprezentować podmioty zajmujące się działalnością kulturalną bądź sportową, które mają swoją siedzibę na terenie powiatu krakowskiego.

Wnioski mogą być składane przez:

 1. radnych Powiatu Krakowskiego,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pozarządowe i podmioty realizujące zadania z zakresu kultury lub kultury fizycznej, mające swoją siedzibę na terenie powiatu krakowskiego,
 4. szkoły,
 5. redakcje lokalnych czasopism, radia i telewizji.

Termin składania wniosków mija 9 sierpnia 2024 r. (decyduje data wpływu do kancelarii Starostwa).

Pliki do pobrania

Uchwała Nr 160/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 czerwca 2024 r.
Plik:Nagrody_Powiatu_2023_UCHWALA.doc
Rozmiar:35 KB
Pobierz plik
Wniosek o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego – kultura
Plik:Nagrody_Powiatu_2023_NABOR_-_zal._1_kultura.docx
Rozmiar:28,83 KB
Pobierz plik
Wniosek o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego – sport
Plik:Nagrody_Powiatu_2023_NABOR_-_zal._2_sport.docx
Rozmiar:29,16 KB
Pobierz plik
Regulamin
Plik:Nagrody_Powiatu_2023_REGULAMIN.doc
Rozmiar:58,5 KB
Pobierz plik