• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji programu profilaktycznego Wektory życia realizowanego w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem na lata 2022-2026

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji programu profilaktycznego Wektory życia realizowanego w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem na lata 2022-2026, priorytet V. Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki Powiat Krakowski otrzymał dotację celową w łącznej wysokości 16 720 zł na realizację zadań w projekcie, z czego:

  1. 6 300 zł na zakup kursu Programu Wektory życia dla nauczycieli obejmującego 30 godzin szkolenia,
  2. 4 340 zł na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie psychoedukacyjnych warsztatów dla uczniów.

Program Wektory życiaktóry będzie realizowany do 31 sierpnia 2024 r., został przygotowany na podstawie najnowszych badań naukowych z dziedziny medycyny, biologii, psychologii, pedagogiki.

W ramach realizowanego działania przeprowadzone zostaną psychoedukacyjne warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem warsztatów jest kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, wzmacnianie młodzieży w jej kondycji psychicznej i kompetencjach społecznych, a także wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Warsztaty mają również za zadanie wspieranie  działań wychowawczo-profilaktycznych realizowanych przez dyrektorów szkół i nauczycieli.

Warsztaty, dla których przygotowano dwanaście różnorodnych scenariuszy, bazują na grach edukacyjnych i bogatym zestawie pomocy dydaktycznych, w tym aplikacjach webowych.