• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Powiat Krakowski realizuje zadanie polegające na rozbudowie budynku dydaktyczno-oświatowego w Skale wraz z przebudową części istniejącej przez Wykonawcę zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją projektową, STWiORB i harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji umowy.

Prace realizowane są w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: „Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – tryb zaprojektuj i wybuduj”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 10 686 240,00 zł.

Dofinansowano z budżetu Państwa w kwocie 4 000 000 zł. Nazwa zadania: „Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – tryb zaprojektuj i wybuduj”.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4272 362,00 zł. Nazwa zadania: ,, Budowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale-tryb zaprojektuj i wybuduj’’.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w kwocie 81 183,02 zł. Nazwa zadania:  ,,Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z instalacją dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w ramach rozbudowy placówki’’.