• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Powiat Krakowski zrealizował zadanie polegające na:

  • budowie boiska sportowego oraz ogrodzenia (piłkochwytów) na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach,
  • realizacji II etapu odwodnienia terenu szkoły wokół budynku ZSP w Krzeszowicach,
  • modernizacji dachu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Prace zostały zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3 070 348,03 zł.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie 2 243 956,65 zł. Nazwa zadania: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach”.

Dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w kwocie 300 000,00 zł. Nazwa zadania: „Budowa boiska sportowego oraz ogrodzenia w postaci piłkochwytów na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach”. Umowa o dofinansowanie została podpisana 05.06.2023 r.