• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Powiat Krakowski pozyskał w 2023 roku dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 42529,50 zł. na zadanie pn. „Utworzenie ekopracowni przyrodniczej w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie".

Ekopracownia powstanie w ramach konkursu pn. "Ekopracownia- zielone serce szkoły" w ramach programu Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, mający na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia.

W ramach zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, sprzęt laboratoryjny i wyposażenie do ekopracowni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie. W projektowanej ekopracowni dodatkowo zaplanowano zakup roślin dobranych zgodnie z projektem badawczym przeprowadzonym przez uczennicę szkoły w ramach Olimpiady Biologicznej.

Wartość ogólna zadania: 47 255,00 zł
Dofinansowanie w formie dotacji: 42 529,50zł