Dodatkowe informacje...

Dodatkowe informacje…

Dodatkowe informacje...

Dodatkowe informacje…

 

plakat Kadra

Dodatkowe informacje…

 

plakat Praktyki

Dodatkowe informacje…

 

Dodatkowe informacje...

Dodatkowe informacje…

Dodatkowe informacje…

 

Dodatkowe informacje…

Dodatkowe informacje…

 

Dodatkowe informacje…

Dodatkowe informacje…

Dodatkowe informacje…

 

Plakat projektu Czernichów

Dodatkowe informacje…

Plakat projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

Dodatkowe informacje…

Plakat projektu Skawina I

Dodatkowe informacje…

 

Plakat projektu Krzeszowice

Dodatkowe informacje…

 

Plakat projektu Skawina

Dodatkowe informacje…

 

Baner projektu Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce

Dodatkowe informacje…

 

Dodatkowe informacje...

Dodatkowe informacje…

 

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu Powiat Krakowski realizuje projekt MTA-Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek dofinansowany z Fudnuszy Europejskich. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

 
 

Tablica informacyjna o rewitalizacji przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

 

Małopolska Chmura Edukacyjna III - rok szkolny 2021/2022

Dodatkowe informacje…

 

 

 
 
 
 
 

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” – link

Modernizacja i renowacja zabudowań dworskich na terenie ZRCKU w Czernichowie – link

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – link